2006-08-16

Az EU Egyesített Kutatóközpontja új térinformatikai részlege

b: Az Egyesített Kutatóközpont az olaszországi Isprában
j: EU-s csatlakozásunk évében Alessandro Annoni az újtagországok képviselői részére ismertetést ad az INSPIRE kezdeményezésről Kép: (c) HUNAGI fotógyüjtemény, 2004


Az Európai Bizottság Egyesített Kutatóközpontjában Téradat-infrastruktúra (SDI) egységet létesítettek

2006 január 1-jévellétrehozottúj szervezeti egység feladata egyrészt az INSPIRE kezdeményezés műszaki koordinációja, másrészt az Európai Téradat-infrastruktúra (ESDI) megvalósításához vezető sokféle megteendő lépések felügyelete. Mind a Bizottságon belül, mind a tag- és tagjelölt országokban az SDI egyfajta kapacitás építéssel az intézményfejlesztést állítja a homloktérbe.
Mindezek a tevékenységek az 5. Keretprogramban keretében végzett sikeres munka folytatásának tekintendők, mely során az Egyesített Kutatóközpont részlege az Európai Bizottság Földrajzi Információs Műszaki Irodájaként működik. Munkáját összehangolja az EU intézmények térinformatikai alkalmazási (COGI, GISCO) programjaival, támogatja a térinformatikához kötődő szabványmeghatározásokat és bevezetésüket, a műszaki fejlesztések nyomon követését, valamint biztosítja a kapcsolódó információnak mind az Európai közösséghez juttatását internetes portálon keresztül (EC GI-GIS web portal), mind az Európai Bizottság évente megrendezésre kerülő műhelye, az (EC GI-GIS workshop) előadásköteteivel.

Európát országai foltvarrásszerűen alkotják mind megannyi eltérő hagyománnyal és megoldással. Egy közös infrastruktúra megépítése nem lehetséges az adatharmonizáció és a szemantikus interoperabilitás megkerülésével. Ez a munka olyan kutatási tevékenységet is feltételez, amely a téradatok fúzióját generalizálását és a szolgáltatások egymás közötti működőképességét (interoperabilitását) segíti elő, de figyelmet fordít a tagországok kapacitás-növelésére képzésen, oktatáson és fogadókészség-növelő akciókon keresztül, összekötő kapocsként szolgálva az európai és nemzetközi kutatói közösségek, hálózatok és kezdeményezések (pld. a nemzeti téradat infrastruktúrák) között, támogatva egyuttal a GMES programot is.
Az EU új tagországai aktív résztvevői az INSPIRE munkacsoportoknak de külön akcióprogram indítanak benne külön műhelyekkel a figyelemfelkeltés és a további kapacitásbővítés céljából.

Az új egység fő célkitűzései a
- az INSPIRE kezdeményezés műszaki koordinációjának biztosítása az Európai Bizottság és a tagországok között, lehetővé téve a műszaki összetartozást és az információcserét az INSPIRE munkacsoportok között,
-Földrajzi Információ Műszaki Iroda gyanánt működve tudományos és műszaki támogatást biztosítson az Európai Bizottság számára, amely magában foglalja az összekötő kapcsot mind belül (COGI, GISCO, GMES) , mind kívül (az EU-n kívüli nemzetközi tudományos közösség irányában a térinformatikai szabványosítási kezdeményezésekkel, továbbá a képzésben és az ismeretek terjesztésében,
- támogassa az Egyesített Kutatóközpont Környezeti és Fenntarthatósági Intézetében (IES) folyó pan-európai téradatbázisok fejlesztését és a kapcsolódó üzemszerű térbeli információs szolgáltatásokat a Forest, Natura2000, Image2000 és az Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON) más kiemelt alkalmazási programjai támogatására,
- képzés és utaztatás.

Magyarországon az INSPIRE kezdeményezéssel összefüggő figyelemfelketésben a HUNAGI aktív és kezdeményező szerepet játszik és az elsőhelyi kormányzati felelősőkkel együttműködve 2002 óta törekszik a hazai fogadókészség erősítésére. Ennek legutóbbi példája volt a június 30-i INSPIRE Információs Nap a FÖMI-ben, és ezt követi reményeink szerint a november 15-i INSPIRE Nemzeti Nap, amelynek szervezése már az Európai Bizottság Egyesített Kutatóközpontja Téradat-infrastruktúra egysége segítségével és módszertani támogatásával folyamatban van. A HUNAGI 2005 óta a DG JRC nyilvántartott SDIC partnere.
SDIC: a téradatok előállításában, forgalmazásában, fejlesztésében és használatában érdekelt szervezetek közössége. Egy másik kategória az LMO, a felsorolt működési területek bármelyikén vagy mindegyikén jogszabály által felruházva működő szervezet. A JRC IES SDI által nyilvántartott hazai szervezet a FÖMI és az OMSz, de más intézmények bejelentkezésére is mód van.

Források:
A DG JRC SDI legutóbbi (aug 14-i) HUNAGI-nak címzett levele,
http://inspire.jrc.it
http://sdi.jrc.it
http://www.espon.eu
http://www.ec-gis.org/cogi
http://projects-2006.jrc.cec.eu.int/show.gx?Object.object_id=PROJECTS000000000200D85B;
http://projects-2006.jrc.cec.eu.int/show.gx?Object.object_id=PROJECTS000000000200EEB6;

2006-08-15

Konferencia a térinformatika elméleti hátteréről

A térbeli információ elmélete - Rendezvény a Melbourne-i Egyetemen

COSIT'07: Ninth International Conference on Spatial Information Theory

Időpont: 2007 szeptember 19-23
Helyszín: Mt Eliza, Melbourne, Ausztrália

Elnökök: Stephan Winter (U Melbourne), Benjamin Kuipers (U Texas)Local
Társelnökök: Matt Duckham (U Melbourne) , Lars Kulik (U Melbourne)
Doktori kollokvium vezetője: Alexander Klippel (U Melbourne)

Előzetes felhívás: itt

A COSIT konferenciaköteteit a Springer a Lecture Notes in Computer Science elnevezésű sorozatában adja ki.


COSIT '03: Kuhn, W., Worboys, M. and Timpf, S. (Eds.). (2003). Spatial information theory: Foundations of Geographic Information Science (Lecture Notes in Computer Science 2825). Berlin: Springer. ISBN 3-540-20148-3, available online here.
COSIT '01: Montello, D.R. (Ed.). (2001). Spatial information theory: Foundations of Geographic Information Science (Lecture Notes in Computer Science 2205). Berlin: Springer. ISBN 3-540-42613-2
COSIT '99: Freksa, C., and Mark, D. M. (Eds.). (1999). Spatial information theory: Cognitive and computational foundations of geographic information science (Lecture Notes in Computer Science 1661). Berlin: Springer. ISBN 3-540-66365-7
COSIT '97: Hirtle, S. C., and Frank, A. U. (1997). Spatial information theory: A theoretical basis for GIS (Lecture Notes in Computer Science 1329). Berlin: Springer. ISBN 3-540-63623-4
COSIT '95: Frank, A. U., and Kuhn, W. (1995). Spatial information theory: A theoretical basis for GIS (Lecture Notes in Computer Science 988). Berlin: Springer. ISBN 3-540-60392-1
COSIT '93: Frank, A. U., and Campari, I. (1993). Spatial information theory: A theoretical basis for GIS (Lecture Notes in Computer Science 716). Berlin: Springer. ISBN 3-540-57207-4
COSIT "0": Frank, A. U., Campari, I., and Formentini, U. (1992). Theories and methods of spatio-temporal reasoning in geographic space (Lecture Notes in Computer Science 639). Berlin: Springer. ISBN 3-540-55966-3


Az újabban kiadott előadáskötetek és cikkek on-line is elérhetők a Springer weblapjáról: SpringerLink Lecture Notes in Computer Science .


Bővebb rendezvénynaptár a www.hunagi.hu News... Recommended Events..2007... alfejezetében.